Insistirajmo na odgovornosti

datum:

autor:

Krajem osamdesetih samo u dvije crnogorske firme iz metalske industrije je radilo oko 12.000 radnika. Da isti broj radnika i sada radi u tim preduzećima i da im je prosječna plata jednaka onoj na državnom nivou, godišnje bismo prihodovali preko 48 miliona eura - samo od poreza i doprinosa.

 

Kada su početkom 90-tih nastupili problemi na tržištu, umjesto nadogradnje i inovacije, tadašnje, a u isto vrijeme i sadašnje državno rukovodstvo izoluje od svijeta državu i njenu ekonomiju i odlučuje se za privatizaciju.

 

Rezultat: samo u 2018. smo metala i proizvoda od metala uvezli preko 230 miliona eura, a u firmama gdje je nekada radilo oko 12.000 radnika sada radi manje od 1.000, dok je lična imovina državnog rukovodstva enormno narasla. Tek ćemo ustanoviti - koliko desetina puta.

 

Tragajmo za inovacijama i instistirajmo na odgovornosti – jer bez nje nijedan rad nema vrijednost.

 

Samo to je put

 

Ka

Opštem

Dobru