Ovoliko košta korupcija.

datum:

autor:

2018. godina:

 

Estonija ima BDP 26 milijardi eura, javni dug od 8 % BDP-a, prosječnu platu 1.123 €.

 

Crna Gora ima BDP 4,7 milijardi eura, javni dug od 68 % BDP-a, prosječnu platu 513 €.

 

Ovoliko košta korupcija.

 

KOD