Tvoja prava od tebe zavise!

datum:

autor:

Građanin O.Š. je u februaru 2015. godine odjavio paket usluga Crnogorskog Telekoma. Bez obzira na to, Telekom mu je neovlašćeno “skinuo” sa računa 6,56 € kao da se ništa nije dogodilo.

O.Š. je prijavio problem. Službenik Telekoma je napravio zapisnik. Dani su prolazili, a novac nije vraćen. Umjesto izvinjenja, Telekom je od O.Š. tražio da piše zahtjev za povraćaj NJEGOVOG novca - kojeg su mu nezakonito uzeli sa računa.

Građanin O.Š. je odbio da piše zahtjev jer nije on uzeo novac Telekomu, već sasvim suprotno. Bio je kategoričan: neće pisati molbu ili zahtjev da mu vrate NJEGOV novac.

Na kraju mu je novac vraćen na račun, a da nije pisao nikakvu molbu ili zahtjev.

Građanin O.Š. je istrajao u svom stavu i očuvanju dostojanstva.

Istraj i ti.

Niko nema pravo pod bilo kakvim izgovorom da ti zavlači ruku u džep.

Tvoja prava od tebe zavise!