comparation between Montenegro Germany Sweden

datum:

autor:
Organizacija KOD

Crna Gora ima preko 3.700 službenih automobila, Njemačka sa 82 miliona stanovnika oko 1.000 državnih automobila, a Švedska sa 10 miliona tek desetak.

Bahaćenje novcem iz Budžeta i zloupotreba službenih automobila kod nas je obrnuto proporcionalna efikasnosti državnog aparata.