comparation Montenegro Estonia

datum:

autor:
Organizacija KOD

Crna Gora ima 620.000 stanovnika, osnovno obrazovanje je na 36. mjestu u Evropi po PISA testiranju 2015, korupcija “cvjeta”, a ekonomija je umrtvljena.

Crna Gora je do 1991-92. bila u sastavu SFRJ.

Estonija ima 1,3 miliona stanovnika, osnovno obrazovanje je najbolje u Evropi na PISA testiranju 2015, korupcija gotovo ne postoji, a zemlja se po svim parametrima smatra „baltičkim ekonomskim tigrom“.

Estonija je do 1991. bila u sastavu Sovjetskog Saveza.

I onda ti kažu da se stvari ne mogu promijeniti ni za 100 godina.