to bi bio znak da Krećemo ka Opštem Dobru

datum:

autor:

Za provizije i naknade bankama prošle godine smo platili 87 miliona eura.

 

To je novac dovoljan za dosadašnje minimalne neto plate za preko 37.000 zaposlenih za 12 mjeseci.

 

Dakle, toliko plaćamo za brojanje para i njihovo premještanje sa računa na račun. I umjesto da Centralna banka Crne Gore sa ovlašćenjima koje joj daje zakon učini sve što može da smanji bankarske provizije i tako pomogne ubrzanju ekonomije - guverner se ne miješa u svoj posao - i brine više o profitu banaka nego o interesu građana i privrede.

 

Zato, insistirajmo na tome da svaki trošak koji plaćamo bude razuman - da naši najviši službenici, pa i guverner, rade u našem interesu - to bi bio znak da

 

Krećemo ka

Opštem

Dobru