comparation beetwen germany and montenegro

datum:

autor:
Organizacija KOD

U Njemačkoj velika preduzeća plaćaju posebnu vrstu poreza da bi pomagala male kompanije. Samo se u Frankfurtu po tom osnovu ubere 1,8 milijardi eura godišnje kojima se pomažu mala i srednja preduzeća.

Naša ekonomija se zasniva na poreskim opterećenjima za mala i srednja preduzeća dok veliki igrači poreske dugove vraćaju preko precijenjenih i neupotrebljivih nekretnina.

Njemačka ekonomija je solidarna i bogata.

Našu ekonomiju pritiskaju sumnjivi dilovi, a preko 12.700 pravnih lica i preduzetnika ima blokiran račun.