Za stabla Bara - prvi izvještaj

datum:

autor:

Od 22. januara 2019. godine, kada smo pozvali građane da doniraju sredstva za stabla Bara za tu svhu je na računu 520-39659-20 uplaćeno 146 €.

 

Organizacija KOD će opredijeliti dodatna sredstva potrebna za realizaciju prve akcije sadnje u Baru.

 

Niže možeš vidjeti izvode računa koji se odnose za predmetni period:

 

Izvod broj 3

Iz03

Izvod broj 4

Iz04

Izvod broj 5

Iz05

Izvod broj 6

Iz06

Izvod broj 7

Iz07