Kada bismo čuvali rijeke one bi u budućnosti bile velika ne samo prirodna vrijednost već i privredna šansa

datum:

autor:

Nakon serije prijava Organizacije KOD i priloženih fotografija dobijenih od građana, Ekološka inspekcija je naložila zatvaranje cijevi koja putem kanala zagađuje Solila u Opštini Tivat. To je pobjeda u borbi za naše prirodne resurse.

 

Jer... stanje naših resursa zavisi od nas i naše inicijative.

 

Stoga Organizacija KOD prijavljuje ekološke zločine, jer ne želimo da kao zajednica prokockamo sve šanse koje nam priroda pruža.

 

Nastavljamo dalje... piši nam ako znaš za slučaj zagađenja rijeka i potoka.

 

A koliko priroda može i ekonomski dati, govori primjer Irske: još 2012. godine, samo od ribolovnog turizma generisana zarada je bila oko 280 miliona eura godisnje.

 

Isto tako, u Sloveniji - pet malih zajednica koje su sačuvali svoju rijeku Soča godišnje od ribolovnog turizma generišu skoro 2.400 € po stanovniku.

 

Soča kroz Sloveniju prolazi u dužini 96 km.

 

Morača je duga 113 km – ali za nju nema sličnih podataka.

 

Kada bismo čuvali rijeke one bi u budućnosti bile velika ne samo prirodna vrijednost već i privredna šansa.

 

Zato:

 

Krenimo u

Očuvanje

Dobara