Zdravstvo - peta sedmica

datum:

autor:

Petu sedmicu za redom proslijeđujemo Ministarstvu zdravlja pitanja ljekara i pacijenata - do sada 67. Čekamo odgovore. Uporni smo jer je zdravstveni sistem naš - želimo da bude što bolji.

 

U rebalansu Budžeta iz jula mjeseca može se naći podatak da Fond za zdravstveno osiguranje raspolaže sa 230 miliona eura – približno 365 eura po stanovniku. Hrvatska izdvaja između 800 i 900 €, Slovenija oko 1.500 €.

 

U misiji smo da pomognemo Ministarstvu da dobije više novca – jer je broj primjedbi ljekara i pacijenata ogroman.

 

Umjesto da sa tim argumetnima traže više novca za ljekare i pacijente – oni su odlučili da ignorišu problem.

 

Natjerajmo ih da promijene pristup – nastavimo da ih pitamo sve dok se ne pokrenu. Ako pitanja nijesu dovoljna, pokrenućemo i druge zakonske mehanizme - jer... od tebe, od nas zavisi.

 

Kada
Odgovori
Dolaze

 

Pogledaj devet novih pitanja:
1. Da li Ministarstvo ima ideju kako da smanji izdvajanja građana koja daju za liječenje u privatnim ustanovama?
2. Iz klinike gdje bi trebalo da mi dijete radi protezu mi je rečeno da nije strašno što su djetetu krivi zubi i da može da sačeka – kome mogu da se žalim?
3. Kako možemo provjeriti kome se plaća liječenje u inostrantsvu a kome ne?
4. Postoji li provjerljiv kriterijum a da ne narušimo ničiju privatnost?
5. Kome se mogu žaviti specijalizanti i subspecijalizanti na odluke ako ih nadležno tijelo odbije?
6. Kome i u kolikim iznosima od rukovodstva zdravstva su dodijeljeni besplatni stanovi?
7. Kome je dodijeljena bespovratna pomoć od rukovodstva, za koje svrhe, po kojoj odluci i u kom iznosu?
8. Samo tokom ove godina koliko je službenih putovanja u inostranstvu relizovalo Ministarstvo?
9. Da li je javna informacija koliko je to koštalo?

 

Napominjemo da smo sa liste isključili šaljiva pitanja, ispravili štamparske greške gdje smo ih uočili, a pitanja koja nisu bila najrazumljivija ili su tražila dodatna pojašnjenja smo preformulisali da bi bila sasvim razumljiva - ne mijenjajući suštinu.