Ljekovi - 4. sedmica

datum:

autor:

Ministarstvu zdravlja ste preko nas ukazali na činjenicu da su ljekovi skuplji u Crnoj Gori nego u regionu. Od 22 prijavljena lijeka državne institucije su odgovorile da nijesmo u pravu za 7 (14 podvrsta) - ostale nisu komentarisali.

Provjerili smo - 12 od 14 njihovih podataka ne odgovaraju realnosti.

 

1. oktobra smo im to stavili do znanja- odgovor još čekamo.

 

Pogledaj tabelu i prijavi nove slučajeve kada su ljekovi skuplji nego u regionu i skuplji nego što zakon to dozvoljava. Zajedno:

 

Krenimo u

Oslobađanje

Države

 

 

Slijede 3 pitanja ljekara i pacijenata postavljenih od 24-30. oktobra 2018.godine:


Pitanja - prijave ljekara u pacijenata:
1. Imam račun iz apoteke u Beograda za lijek Codiovan, lijek za pritisak, u Beogradu košta 718din, kod nas isti lijek, doza, i pakovanje 20 eura. Da li je ovo tačan podatak?
2. Da li je lijek Codiovan lijek na bazi valsartana koji je povučen iz EU jer je kancerogen?
3. Osim cijene, možete li pitati koliko su lijekovi na našem tržištu pouzdani?


Napominjemo da smo sa liste isključili šaljiva pitanja, ispravili štamparske greške gdje smo ih uočili i konstatacije preformulisali u pitanja kada su one bili postvaljene sa intencijom prijave ili traženja odgovora, a pitanja koja nisu bila najrazumljivija ili su tražila dodatna pojašnjenja smo preformulisali da bi bila sasvim razumljiva - ne mijenjajući suštinu.