Finansijki izvjestaji

datum:

autor:

Iskaz o finansijskoj poziciji / bilans stanja

Iskaz o finansijskoj poziciji  bilans stanjaIskaz o ukupnom rezultatu / bilans uspjeha /

Iskaz-o-ukupnom-rezultatu-bilans-uspjeha

Iskaz o promjenama na kapitalu

Iskaz o promjenama na kapitalu

Iskaz o tokovima gotovine

Iskaz o tokovima gotovine

Obračun amortizacije osnovnih sredstava

Finansijski iskaz - obracun amortizacije

Statistički aneks

Statisticki aneks