Za rješenje problema potrebno zapravo posaditi 100.000 stabala

datum:

autor:

Kao što smo obećali - danas smo ponovo pisali gradonačelniku.

Sastanak koji je bio odgovor na našu inicijativu je trebalo da bude predstavljanje ideje i razgovor o početnim pravcima njenog sprovođenja. Sastanak to nije bio. Na njemu su bile organizacije i kompanije koje nijesu dio našeg pregnuća. Manir dobrog domaćina nalaže da gosta obavijestite ako ste na sastanak pozvali i druge, kako bismo mogli da odgovorimo adekvatno. To na stranu, izuzetno cijenimo napor kompanije Amplitudo i njihovu sjajnu inicijativu koja može biti samo DIO rješenja, a ne kako je to Glavni grad predstavio - rješenje. Kad smo već kod toga, manir ozbiljne institucije koja poštuje bilateralne odnose je da pošalje gostima šta će javnosti reći U NJIHOVO IME. To se nije desilo tako da je ispalo da saopštenje nakon sastanka obiluje meta istinama u koje je uvučen KOD.

Shvatili smo da na sastanku ima još ljudi sa idejama – poštujući načela osnovnog vaspitanja i bontona – saslušali smo ih.

Iskreno, nadali smo se da se sa takvom praksom, dolaskom novih lica, prestalo - a to je: da ono što ZAPRAVO htjeli da kažemo - saznajemo iz njihovih saopštenja.

Bili smo, saslušali i dostavili smo plan kog su sačinili doktorandi ekologije - detaljan i više nego precizan.

Da naglasimo, ideju softvera koji nam je prezentovana pozdravljamo, pogotovo entuzijazam ljudi koji su radili na njemu i još više informaciju da je on poklonjen gradu od strane firme koja ga je radila.

Ali za rješenje problema potrebno zapravo posaditi 100.000 stabala.

Gradonačelnik ima priliku da bude dio akcije građana ili da prezentuje ono sto mu nijesmo tražili. 
Izbor je njegov.