Pomogni nam da promijenimo sve ovo

datum:

autor:

Za nepunih 5 godina naše javno zdravstvo je napustilo čak 98 ljekara. Njihovo školovanje vrijedi oko 10 miliona eura, jer se procjenjuje da studije, specijalizacije I subspecijalizacije po ljekaru iznose preko 100.000 €.

Bogate zemlje ili privatne zdravstvene ustanove ih, naravno, objeručke prihvataju i tako besplatno dobijaju najbolje ljekare. One čije si usavršavanje platio.

Sa druge strane - od preko 4.400 državnih i opštinskih funkcionera niko ne napušta zemlju u potrazi za boljim uslovima za život – jer za njih ne postoji bolje mjesto. Samo u prošloj godini smo za njihove greške platili preko 20 miliona eura, iako Zakon nalaže da ih oni sami plaćaju (dijelom ili u potpunosti) i budu odgovorni za nestručnost i promašaje.

Pristup uniji uređenih država, znači ispunjavanje uslova da baš te funkcionere uvedemo u red. Stručno - to se zove ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24.

Pomogni nam da promijenimo sve ovo.

Odmah.

Od tebe, od nas zavisi.