Insistirajmo na odgovornosti...  I NA RJEŠENJIMA

datum:

autor:

U 2017. godini država je platila 20,2 miliona eura nakon što su je tužili građani.

Tužbe su pokrenute jer su građani oštećeni nezakonitim radnjama ili prosto nepostupanjem i inercijom funkcionera.

Iako zakon kaže da funkcioner koji načini štetu treba i da je plati (djelimično ili potpuno) - Vlada dobar dio njih nagrađuje subvencijama do 80 % cijene stana.

Sa druge strane Vlada (sa lokalnom administracijom) ne rješava kako bi trebalo stambene probleme podstanara kroz program socijalnog stanovanja koji predviđa Zakon.

Sve je rješivo tako što se novac namijenjen nestručnim funkcionerima preusmjeri u socijalne stanove ili kada bi milione koje plaćamo zbog nestručnosti funkcionera plaćali oni, a sredstva opet išla stambeno ugroženima.

Jer, 20,2 miliona eura je dovoljno da se sagradi makar 1.000 stanova.

Ali za one kojima je zaista najpotrebnije.

Insistirajmo na odgovornosti.

I NA RJEŠENJIMA.

Jer od tebe... od nas zavisi.