Nagrađujmo najbolje radnike

datum:

autor:

Organizacija KOD upozorila je javnost o tome da je Vlada donijela odluku kojom direktori Monteputa sebi mogu dijeliti velike bonuse.

Nakon pritiska javnosti direktori su odlučili da niti jedan radnik neće dobiti godišnju nagradu. Kažu da u ovoj godini zaposleni nisu imali pravo na njih. Jedino korisno u njihovoj odluci je što su 10.350 €, za koje su mislili da njima pripadaju za bonuse, preusmjerili ka Akušerskoj klinici.

Umjesto što se forsira sistem - ne možemo mi onda ne mogu ni svi - direktori moraju nagraditi najbolje radnike po jasnim i javnim kriterijumima.

Kada se direktori uzajamno ne čašćavaju bonusima, a u isto vrijeme stimulišu najbolji radnici - TADA POSTAJEMO EFIKASNA DRŽAVA.

Prvi korak u ovom slučaju učinjen je zahvaljujući javnom pritisku vas – GRAĐANA, koristeći i KOD kanal...

Insistirajmo i na drugom koraku - nagrađujmo najbolje radnike.

Jer... od tebe, od nas zavisi!