Ti štediš i plaćas- oni troše i ne štede.

datum:

autor:

Od 1. januara akcize na 1000 litara goriva porasle su sa 464 € na 554 € (primjer olovnog benzina).

U isto vrijeme, dok ti državi daješ dodatnih 19 %, u državnu kasu se od akciza za goriva (i mineralna ulja) sliva svega 8 % više.

Oni poskupljuju, mi plaćamo.

Kao što smo omogućili 12,7 miliona u budžetskoj rezervi za koje Vlada neće da kaže kome ih poklanja - kršeći time zakon.

Ti štediš i plaćaš - oni troše i ne štede.

Ovo mora da se mijenja ODMAH.

Od tebe, od nas zavisi.