Blog

Mijenjajmo prioritete

Za rad Tužilaštva u 2023. planirano je oko 10,4 miliona eura.Rashodi za gorivo su u državnom budžetu planirani u iznosu od oko 14,7 miliona eura. Ako tome dodamo rashode službenih putovanja od oko 5,7 miliona eura, dođemo do računice da za gorivo i službene puteve izdvajamo duplo više nego za rad Tužilaštva.

Mijenjajmo prioritete.

KOD