Blog

Istraživanja pokazuju da u požarima nestane čak 80 % populacije vjeverica, 90 % šumskih miševa, 25 % divljih svinja

Istraživanja pokazuju da u požarima nestane čak 80 % populacije vjeverica, 90 % šumskih miševa, 25 % divljih svinja.

Crna Gora je mediteranska zemlja i čeka je sve veći broj sušnih dana, pa time i sve veći rizik od požara.

Da bismo spasili šume i sebe od požara moramo uraditi sledeće:

  • angažovati 200 sezonskih radnika od 15. juna do 15. Septembra,
  • zabraniti loženje vatre na otvorenom od 1. juna do 1. oktobra i organizovati lokalne operativne timove za praćenje terena,
  • obezbijediti potrebnu opremu za gašenje šumkih požara i uspostaviti sistem za obavještavanje i uzbunjivanje,
  • organizovati lokalnu ekonomiju tako da su mještani prvi korisnici šuma: oni će biti i drvoprerađivači i sakupljači šumskih plodova i sezonski radnici.

Tako istovremeno postajemo otporniji i smanjujemo svoju ranjivost na još veću nadolazeću klimatsku krizu.

Tako lokalne zajednice zasnivaju svoju ekonomiju na uslugama šuma i čuvaju šume od nepogoda.

Tako se gradi jaki pojedinac i organizovana lokalna zajednica.

KOD