Blog

Insistirajmo da promjene budu suštinske – posebno u ekonomiji

U posljednjih 8 godina tri mobilna operatera u Crnoj Gori su imali ostvaren profit u ukupnom iznosu od preko 260 miliona eura. U 2019. od akciza smo prihodovali 235 miliona eura.

Vlada treba da učini prve korake kako bi država postala aktivni „igrač“ na tržištu telekomuniakcija. Jedan od načina je osnivanje nacionalne kompanije u toj oblasti. Time bi se smanjio odliv novca iz zemlje, tržište bi dobilo dodatno konkurenciju, a IT sektor dodatan garant stabilnosti.

Ukoliko ne krenemo tom logikom, samo ćemo uvećavati namete, akcize, poreze… i tako će se samo prepakivati ekonomski promašaji.

Uskoro nove brojke o ovoj oblasti.

Insistirajmo da promjene budu suštinske – posebno u ekonomiji.

KOD