IMPRESSUM

___________________________________________

PIB 11030505

Naziv pravnog lica: Organizacija KOD
Organizacija KOD

email:
info@kod.org.me

telefon:
+382 20 336 214

adresa:
Stara Varoš B-T,
Bratstva i jedinstva, Podgorica