Blog

Imamo plan – fališ nam ti

U nedjelju – dan za akciju.

Zelenu.

Sadimo više od 80 stabala – najviše u naselju u blizini “Krivog mosta”.

Ako želis da pomogneš: radom, alatom ili da doniraš novac – javi nam u Inbox ili pošalji poruku.

Imamo plan – fališ nam ti.

Organizujmo se.

Novac se može uplatiti na  žiro-račun je 520-39659-20 (Organizacija KOD – svrha plaćanja ZA 100.000 STABALA).

Krasimo

Okolinu

Drvećem