Blog

Energetska efikasnost: put Ka Održivom Društvu

Izgradnja energetski efikasne zgrade je samo 2% skuplja, a kolika je ušteda? 

Dobra termoizolacija može rezultirati uštedom energije od 25 do 30% ili više. LED rasvjeta može smanjiti potrošnju energije za osvjetljavanje za otprilike 75% u usporedbi s običnim sijalicama. Procjenjuje se da energetski efikasne nekretnine mogu imati i do 18% veću vrijednost. Samo 2% dodanih ulaganja u energetski efikasnu – zelenu zgradu donose do 19% uštede kada su u pitanju operativni troškovi. Gradnjom energetski efikasnog doma potrošnja energije je 20-50% manja, potrošnja vode je 11-40% manja, održavanje zgrade ili stana je 12% povoljnije.

Brojke su tu – potrebna je još samo politička odluka da krenemo.

Ka

Održivom

Društvu

——- 

Istraživanje rađeno u sklopu projekta „EKODOM – unapređenje energetske efikasnosti u stanogradnji” koji se realizuje u saradnji sa Heinrich Böll Stiftung