Blog

Državu moramo sami izgraditi

Građani i privreda u Crnoj Gori na računima banaka imaju 3,35 milijardi eura. Prosječna kamata na štednju je 0,62 %.

Kada bi barem dio tog novca bio uložen u privredu svi bi bili na dobitku. Građani – jer bi se otvarala nova radna mjesta, privrednici – jer bi stvarali novu vrijednost. Tako bi građani i firme koje posluju u Crnoj Gori postali investitori i strateški partneri države.

Ali niko ne želi da rizikuje svoj novac u sistemu gdje vladaju klanovi i gdje zakon ne važi za sve.

Zbog toga se Crna Gora u 2018. godini putem obveznica zadužila 500 miliona eura. Po kamati od 3,375 %.

Kamata po kojoj građani štede kod banaka je preko 5 puta manja od one po kojoj se država zadužuje i preko 10 puta manja od one pod kojom banka daje kredite građanima.

Ovu praksu treba mijenjati – ODMAH.

Jer, strane direktne investicije nisu razvile nijednu zemlju – one pomažu kada zemlja to već jeste.

Državu moramo sami izgraditi – od tebe, od nas zavisi!