Blog

Drugi izvještaj

Samo dvije sedmice nakon što smo zadali cilj da prikupimo prvih 1.000 € za 100.000 stabala, objavljujemo da je cilj ispunjen – sakupili smo 1.902 €.

I jos više – pojedinci i drugi subjekti su nam pomogli od krampa i ašova, pa sve do prostora za city light-ove.

Imamo novi cilj za koji nam je potrebno još više solidarnosti – da obezbijedimo prvih 1.000 sadnica – značajni koraci su već načinjeni.

Tražimo solidarnost i pišemo mejlove svim poslanicima i ministrima.

Podsjećamo, broj žiro-računa je 520-39659-20 (Organizacija KOD – svrha plaćanja ZA 100.000 STABALA).

Poseban doprinos Inicijativi 100.000 stabala dali:

– Agencija za elektronske komunikacije i poštanku djelatnost (EKIP)

– Agromarket Crna Gora

– Demokratska Crna Gora

– Montenegro Metropolis Media

– Pedagoški centar Crne Gore

– Farma magaraca Martinići

Molimo sve donatore da nas pisanim putem obavijeste ako žele da njhova donacija bude javna – dovoljno je samo poslati mejl na adresu info@kod.org.me.

Krenimo

Od

Drveća