(Re)akcija na stvarnost

Zahtijevajmo čist vazduh
Očekivani životni vijeka u Španiji je za skoro 7 godina duži od onog u Crnoj Gori

Na području Podgorice (sa Golubovcima) izabrani ljekar za djecu dostupan je u svega 7 domova zdravlja. Ako živite u Donjoj Gorici, najbliži pedijatar se nalazi na čak 4 km od vašeg mjesta…

Ne treba nam samo statistika, treba nam poljoprivreda.

Rukovodstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja se pohvalilo da se od 2014. do 2018. broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećao preko 70 puta – sa 130 na 9.543.

U…

Natjerajmo državno i opštinsko rukovodstvo da rade svoj posao - i da nam sprovodeći zakon štede novac

U Crnoj Gori je 2013. preuzeto 5.000 tona guma.

Zakon kaže da su ona preduzeća koja preuzimaju gume dužna da 90% njih pripreme za ponovnu upotrebu.

Procjene su da se na godišnjem…


„Uglavljivanje” zgrada u centru Danilovgrada: odgovor optšinskom rukovodstvu
Obrnimo praksu. Samo to je put  Ka Opštem Dobru

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja povećalo je subvencije po hektaru u biljnoj proizvodnji za 20 € godišnje.

Vlada je za dva funkcionera istog Ministarstva dala saglasnost da se…


Slučaj „uglavljivanja" zgrada u centru Danilovgrada
Samo kada to izmijenimo bićemo na putu Ka  Opštem  Dobru

Danska:

Gubici na vodovodnoj mreži su manji od 8%.

 

U 2016. potrošnja vode…


Primjer Konkurentnog Ošteg Dobra
Insistirajmo na odgovornosti

Krajem osamdesetih samo u dvije crnogorske firme iz metalske industrije je radilo oko 12.000 radnika. Da isti broj radnika i sada radi u tim preduzećima i da im je prosječna plata jednaka onoj na…

Samo to je put Ka Opštem Dobru

Irska ima gotovo 8 puta više stanovnika od Crne Gore. Ali dok mi u 2018. u odnosu izvoz-uvoz imamo minus od preko 2,1 milijarde eura, Irska ima plus od preko 50 milijardi.

 

Iste…

Tražimo da živimo u vremenu Kada Oživljava Društvo

Kako nas polako ubijaju?

 

Svaka peta smrt u Pljevljima se može pripisati zagađenju vazduha, svaka osma u Nikšiću i svaka sedamnaesta u Podgorici.

 

Kako se može…

Ovoliko košta korupcija.

2018. godina:

 

Estonija ima BDP 26 milijardi eura, javni dug od 8 % BDP-a, prosječnu platu 1.123 €.

 

Crna Gora ima BDP 4,7 milijardi eura, javni dug od 68 % BDP-a…


Inicijativa 100 000 stabala - put Ka Održivom Društvu

Incijativa 100.000 stabala: „Zeleni preokret”

Krenuli smo Od Drveća

Slučaj zakupa vrtića na Zabjelu - Poglavlje 5: Kada Odgovori Dolaze
Prvi korak na krčenju puta Ka Opštem Dobru

U Crnoj Gori, nakon rođenja djeteta država daje jednokratnu naknadu od 110 do 132 € - u zavisnosti od imovnog stanja roditelja. Ako je roditelj nezaposlen, on prima mjesečnu naknadu od 79 € do…


Odbranimo djecu od interesa gramzivih – Poglavlje 4

Pronađi svoj žir

Pronađi žir

Male hidroelektrane: Bistrica, Lubnice