(Re)akcija na stvarnost
Zaključke izvuci sam/a.

Četiri veledrogerije su ostvarile ukupan porast neto prihoda od prodaje sa 90 miliona u 2019. na blizu 104 miliona u 2020. Sve su poslove pozitivno.

 

Njihov zbirni neto profit…

Razmisli o tome.

Na Babinopoljskoj rijeci koja protiče kroz Nacionalni park Prokletije su izgrađene dvije male hidroelektrane: Jara i Babino polje. Ove dvije mHE su 2020.…


Dekodiranje - S02E01 - Goran Ladišić (Projekt 02) i dr Dušan Jelić, biolog

Dekodiranje 2
Insistirajmo da promjene budu suštinske – posebno u ekonomiji.

U posljednjih 8 godina tri mobilna operatera u Crnoj Gori su imali ostvaren profit u ukupnom iznosu od preko 260 miliona eura. U 2019. od akciza smo prihodovali…

Za velike poteze potrebni su odlučnost i znanje.

Nastavljamo sa analizom iz oblasti telekomunikacija:

 

Kada bi…

Vrijeme je za viziju privrednog preokreta.

U Crnoj Gori u 2014. samo dvije telekomunikacione kompanije ostvarile su neto profit od preko 42 miliona eura. Odnosno 68 eura po građaninu.

Predlogom državnog budžeta za 2021. godinu…


Edukativni video za gradonačelnika

Balada o zelenom gradonačelniku - odgovor na gradonačelnikov napad na Inicijativu 100.000 stabala

Slučaj Mareza i Matica: poštujmo ekološke propise i umnožavajmo dobra
Jer samo tako se gradi odgovorna zajednica.

Od 2001. registrovano je preko 130 globalno značajnih izlivanja nafte. Velik broj je onih koji su povezane sa naftnim platformama. Najčuvenija je ona koja se desila u Meksičkom zalivu, kada je…

Kockarski mentalitet je krasio prošlu vlast, sve su indicije da se trend nastavlja.

Prema prošlogodišnjim podacima, na 630 bušotina u pogonu „Severni Banat” na potezu od oko 7.000 km2 dnevno se proizvede oko 1.800 tona nafte. Standardna vrijednost: 735.000 eura.

Kada bi…

Ovaj trend mora da se preokrene ODMAH

Ozbiljne projekcije kažu da će električni automobili između 2025-2029. koštati koliko i vozila na fosilnim gorivima. Tendencije govore da će do sredine ovog vijeka svako drugo vozilo biti…


Slučaj Skrbuša - insistirajmo da funkcioneri poštuju date riječi

Slučaj GSP

Borba za pravo da se zna ko, gdje i kada pali gume

Krenuli smo od drveća: treća sezona sadnje stabala
Inicijativa 100.000 stabala: Izvještaj za mart 2021.

Tokom marta 2021. godine uplatili ste 180€ a troškovi sadnica i bankarskih provizija iznosile si 292,03€ (facture 291,37€ i bankraske provizije 0,66€).

 insistirajmo na tome - jer nova vrijednost dolazi samo kada se traži

U Rumuniji svake godine diplomira 5.000 inženjera i programera u četerdesetak tehničkih univerziteta. Ova zemlja danas broji preko 120.000 softverskih…

Sada je vrijeme za održiv plan – uskoro ga iznosimo.

Crnogorska preduzeća plaćaju hrvatskim usluge za razvoj softvera. To nije slučajno, u prošloj  godini Hrvatska je dobila prvog unicorna, odnosno startup firmu čija vrijednost prelazi…

Obećana nam je promjena – insistirajmo na njoj.

U 2019. godini u Hrvatskoj od 123 stanovnika jedan radi u IT sektoru - u Crnoj Gori jedan od 411. U istoj godini u ovoj oblasti Hrvatska prihoduje 3,6 milijardi eura - mi svega 62 miliona. Tako…

Organizacija KOD raspisuje konkurs/oglas za sljedeće 2 pozicije

Dana 21. aprila 2021. godine Organizacija KOD raspisuje konkurs/oglas za sljedeće 2 pozicije:

 

Projekt asistent

2020. smo uvezli povrća i voća preko 62 miliona eura, a izvezli svega 7,5.

2020. smo uvezli povrća i voća preko 62 miliona eura, a izvezli svega 7,5.

U opštinam Plav i Gusinje šuma godišnje proizvede do…


Slučaj građana Zabjela: zahtijevajmo novu praksu - ne razradu stare