Blog

Da smo prerađivali ostatke hrane i biljaka danas ne bismo morali da trošimo 1,3 miliona eura na izradu nove kade za otpad

Najmanje svaki treći kilogram otpada čine ostaci hrane, granja, lišća i trave. Prirodnim procesom truljenja ovaj otpad se pretvara u humus – najplodniju zemlju.

U Podgorici se ne vrši reciklaža ovog otpada već se u kontejnerima miješa sa ostalim otpadom – ili čak biva zapaljen što uzrokuje širenje gasova zbog kojih se povećva temperatura već prezagrijanog vazduha.

Ovaj otpad se odlaže na gradskoj deponiji, a izrada svake nove sanitarne kade za ovaj otpad košta oko 1,3 miliona eura bez PDV-a.

Oko 100.000 m3 gasova koje emituje ovaj otpad (na gradskoj deponiji) na godišnjem nivou, spaljuju se, a nastala toplota se ne iskorišćava za proizvodnju električne i toplotne energije, već se zagrijava Podgorica – tropski grad.

Da smo prerađivali ostatke hrane i biljaka danas ne bismo morali da trošimo 1,3 miliona eura na izradu nove kade za otpad.

Umjesto toga imali bismo plodnu zemlju, ubrzan rast stabala, čistiji vazduh i smanjem uvoz humusa, a to je put

Ka

Opštem

Dobru